Huiswerkinstituut Orbit

Sinds 2012 verzorgt Orbit de huiswerkbegeleiding op het Sweelinck College. Orbit heeft een tweede vestiging op het Cremerplein voor leerlingen van andere scholen en bijlessen. Orbit werkt vanuit een persoonlijke aanpak, waardoor uw kind zich een eigen leerstijl kan leren verwerven.

Laten de studieresultaten van uw kind te wensen over in één of meerdere vakken; qua resultaat, belangstelling of discipline? Orbit is het huiswerkinstituut in Amsterdam waar uw zoon of dochter tijdens de middelbare schooltijd écht persoonlijke aandacht krijgt. Persoonlijke aandacht is essentieel om het individuele talent van uw kind te ontdekken. Wanneer een kind zich gezien en gehoord voelt, vergroot dit het zelfvertrouwen. Dit resulteert in een optimale leerhouding. 

Op het Sweelinck College is Orbit aanwezig van maandag tot vrijdag van 15.00 - 18.00 uur.

Voor meer informatie: www.huiswerkinstituutorbit.nl

of neem contact op met Doreen van der Moere via 06-26260605.

Logo Orbit CMYK