Wie is Wie

R. Hous

Functie
Docent wiskunde en rekenen
Roostercode
RAHS
E-mail

T. de Jong

Functie
Docent Nederlands, docentencoach
Roostercode
TXJG
E-mail

H. de Jongh

Functie
Baliemedewerker
Roostercode
HYJH
E-mail

F. el Kabir

Functie
Docent Frans, lid van de deelraad
Roostercode
FAKR
E-mail

M. Kalingart

Functie
Docent geschiedenis, LOB en ICT, mentor 3C
Roostercode
MKKT
E-mail

M. Klepper

Functie
Docent Nederlands, mentor 4A
Roostercode
MTKR
E-mail

W. Koning

Functie
Kantine medewerker

S. Lee

Functie
Docent economie
Roostercode
SILE
E-mail

D. Meeuwissen

Functie
Zorg- en trajectco├Ârdinator, mentor 1A
Roostercode
DRMN
E-mail

H. van Mierlo

Functie
Docent tekenen, zorgdocent
Roostercode
HNMO
E-mail

M. Mischke

Functie
Docent Nederlands, mentor 3F, secretaris deelraad, leerlingenraad
Roostercode
MAMK
E-mail

M. el Mourabit

Functie
Docent NASK en rekenen, roostermaker, begeleider exacte vakken
Roostercode
MIMT
Mobiel
.
E-mail

J. Odijk

Functie
Docent muziek
Roostercode
JTOK
E-mail

T. Odijk

Functie
Docent maatschappijleer, mentor 4C
Roostercode
TAOK
E-mail

J. van Otterlo

Functie
Docent Duits
Roostercode
JYOO
E-mail

A. den Oudsten

Functie
Docent NASK
Roostercode
AEOE
E-mail

M. Pocorni

Functie
Docent aardrijkskunde
Roostercode
MAPI
E-mail

S. Rodjan

Functie
Docent Nederlands, mentor 2E
Roostercode
SARA
E-mail

C. Rombouts

Functie
Docent Engels
Roostercode
CSRS
E-mail

J. Rutting

Functie
Docent geschiedenis, mentor 1C, veiligheidsco├Ârdinator
Roostercode
JERN
E-mail