Locatieraad

De lokatieraad bespreekt alle organisatorische zaken. Wanneer het MT wijzigingen in het beleid voorstelt of wanneer er vanuit OCenW veranderingen op komst zijn. De leden van de lokatieraad buigen zich over voorstellen en kunnen een advies geven. Op het Sweelinck is er een prettige, open communicatie waarbij de mening van alle personeelsleden telt. Het is plezierig dat de lokatieraad een goed oor heeft voor wat er binnen de school leeft en haar adviezen meedeelt aan het MT of aan de MR, zodat er adequaat op gereageerd kan worden.