L.O.

Wij willen onze leerlingen bij LO (lichamelijke opvoeding) dusdanige bewegingservaring op laten doen, dat zij na de schoolcarrière een passende, bewuste en weloverwogen keuze kunnen maken uit het veelzijdige aanbod van bewegingsactiviteiten. Wij hopen dat iedere leerling een eigen, blijvende plek kan verwerven in onze bewegingsmaatschappij.

IMG_5347klein.jpg

Naast dit doel richten wij ons ook op het ontwikkelen van algemene sociale en communicatieve vaardigheden, algemene aanvaarde normen en waarden, het adequaat leren omgaan met regels, het vergroten van het zelfvertrouwen, het ontwikkelen van een eigen identiteit en het realiseren van een gezonde leefstijl. Hierbinnen leren wij de leerlingen aan om eigen keuzes te maken; doe ik mee met het groepsgedrag, of doe ik wat ik wil.

Naast de reguliere LO lessen organiseren wij verschillende sportdagen. Dit jaar organiseren wij voor de vierde klassers een wintersportreis. Ook kan LO als talentvak worden gekozen. Bij talentvak sport kunnen de eerste klassen kiezen voor twee uur extra sport per week en gaan wij wat dieper op bepaalde onderdelen in. Ook sporten we met talentvak sport, vaak buiten school. We gaan bijvoorbeeld klimmen, squashen en schaatsen.