Onderwijsaanbod

Persbericht van de OSVO

Centrale matching VO-leerlingen Amsterdam succesvol verlopen
Op 3 juni 2015 is in het bijzijn van de notaris en het OSVO-bestuur de centrale matching via het algoritme Deferred Acceptance verricht.
Het proces is naar tevredenheid van het OSVO-bestuur en conform de proefmatching verlopen.
De door OSVO gewenste uitkomst van de matching is dat zoveel mogelijk leerlingen kunnen worden geplaatst op een zo hoog mogelijke voorkeur.
Voordeel van dit matchingssysteem is dat alle leerlingen op hetzelfde moment worden geplaatst en horen op welke school ze welkom zijn. Daarmee behoort het “strategisch kiezen” tot het verleden.
De VO-schoolbesturen hebben zo gezamenlijk een oplossing gevonden voor de onzekerheid van de ruim 500 groep-8-leerlingen die jaarlijks werden uitgeloot.
De uitkomst van de matching
Ruim 7500 leerlingen zijn gematcht
95% binnen de top 3 en 99% binnen de top 5
74% op de eerste voorkeur
15% op de tweede voorkeur
6% op de derde voorkeur
De uitkomsten van de matching zullen nader geanalyseerd worden en in de laatste week van juni openbaar worden gemaakt.
Na de zomervakantie zal het systeem geëvalueerd worden aan de hand van een tevredenheidsonderzoek onder de verschillende partijen.
Bestuur vereniging OSVO
4 juni 2015