Te laat op school of in de les... wat dan?

Soms is een leerling te laat op school of -na de pauze bijvoorbeeld- te laat in de les.

zondag, 01 oktober 2017

Als een leerling te laat is, wordt zij/hij de volgende ochtend om 8.00 uur op school verwacht om zich te melden, ook al is er het eerste uur geen les.

8.00 uur en natuurlijk geen minuut later.

Als een leerling niet op komt dagen, moet er een heel uur ingehaald worden.