Nieuw rooster vanaf 23 januari

Vanaf maandag 23 januari zal het nieuwe rooster ingaan. Wij noemen dit de knip in het rooster waarbij er een aantal wijzigingen zijn in de lessen die worden aangeboden.
vrijdag, 20 januari 2017

Amsterdam, 19 januari 2017

Betreft: nieuw rooster per maandag 23 januari

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vanaf maandag 23 januari zal het nieuwe rooster ingaan. Wij noemen dit de knip in het rooster waarbij er een aantal wijzigingen zijn in de lessen die worden aangeboden. Uw zoon/dochter is hier volledig van op de hoogte.

Komend weekend zal het nieuwe rooster in Magister worden geladen. Dit houdt in dat huiswerk en toetsen volgende week waarschijnlijk nog niet helemaal goed in Magister staat. Docenten hebben mondeling huiswerk en toetsen opgegeven en uw zoon/dochter heeft dit in zijn/haar agenda moeten noteren. Het zou kunnen zijn dat het tijdstip van een toets is veranderd, maar de dag hetzelfde is gebleven. Hier kan geen discussie over ontstaan.

Wij hopen op een goed en positief tweede deel van het leerjaar van uw zoon/dochter.


Met vriendelijke groet,

Mw. G.C. Bruijne

Teamleider onderbouw

Mw. K. Tamis

Teamleider bovenbouw